JOURNEY BAŽNYČIOS PRANEŠIMAI

Peržiūrėkite naujausius Journey bažnyčios pranešimus/pamokslus

Generations | Lithuanian | Journey Church Vilnius

SPEAKER: Pastor Kevin Taylor
BIG IDEA: Your name will be forgotten; but your legacy won’t be.
TEXT: Ezekiel 18:1-4, Genesis 25:7-11, Deuteronomy 6:5-9

SUPRASTI GILIAU

Suprasti giliau yra nauji epizodai, kuriuose skirtingi žmonės iš Journey bažnyčios dalinasi, kaip patarosios savaitės pamokslas darė įtaką jų gyvenimui.

GOING DEEPER | EPISODE 26 | JOURNEY CHURCH VILNIUS