Iš to patiriame, jog esame jį pažinę, kad laikomės jo įsakym

1 Jono 2:3

KRIKŠTAS TURI PRASMĘ

Krikštas yra išorinis vidinių pokyčių parodymas. Tai iliustruoja Kristaus mirtį, palaidojimą ir prisikėlimą.

Pirmiausia aš jums perdaviau, ką esu gavęs, būtent: Kristus numirė už mūsų nuodėmes, kaip skelbė Raštai; jis buvo palaidotas ir buvo prikeltas trečiąją dieną, kaip skelbė Raštai.1 Korintiečiams 15, 3-4

Su juo palaidoti krikšte, jūs tikėjimu jame prisikėlėte galybe Dievo, kuris jį prikėlė iš numirusių. Kolosiečiams 2,12

DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

Kas turi būti pakrikštytas?

Kiekvienas žmogus, tikintis Kristumi, turėtų būti pakrikštytas. Tikintieji suvokia, kad jų nuodėmės juos skiria nuo Dievo. Jie daro išvadą, kad Jėzaus Kristaus mirtis ant kryžiaus užpildo spragą tarp jų ir Dievo. Nusprendę pasitikėti vien tik Kristumi dėl jų išganymo, jie seka Kristų pasikrikštydami, atlieka tai kaip simbolį, pradėdami savo naują gyvenimą Kristuje.

O kaip vaikai?

Naujajame Testamente nėra jokio krikšto pavyzdžio, kai asmuo to neprašė. Visi krikšto atvejai vykdomi atsižvelgiant į asmens sprendimą pasitikėti vien tik Kristumi dėl savo išgelbėjimo (Apaštalų darbų 2, 41, 8, 12, 10, 47–48). Journey bažnyčioje laukiame, kol vaikas bus pakankamai užaugęs, kad galėtų tikėti ir suprasti tikrąją krikšto prasmę, kai mes jį krikštysime. Kai vaikas priima sprendimą dėl Kristaus, mes mielai jį pakrikštijame kaip jo tikėjimo Kristumi simbolį.

O kaip dėl kūdikių krikšto?

Biblijoje skaitome atsitikimus, kai tėvai atvedė vaikus pas Jėzų. Jis laikė juos, meldėsi už juos ir liepė mums juos priimti, bet jų nepakrikštijo. Krikštas yra viešas išgelbėjimo išpažinimas, ir krištytis turėtų tik tie žmonės, kurie sąmoningai priėmė išgelbėjimą.

Jei būdamas suaugęs nepasikrikštijote, ir nors kūdikystėje buvote pakrikštytas, visa krikšto prasmė ir reikšmė jūsų gyvenime dar turi įvykti. Mes primygtinai raginame tave krikštytis kaip suaugusį tikintį Kristuje.

Kada turėčiau būti pakrikštytas?

Kai tik patikėsi Kristaus išganymu.
Bet, patikėję Pilypu, skelbiančiu gerąją Dievo karalystės naujieną ir Jėzaus vardą, ėmė krikštytis vyrai ir moterys. (Apaštalų darbai 8, 12)

Biblija moko, kad krikštas turėtų atitikti tavo sprendimą tapti tikinčiu. Nėra jokios priežasties delsti. Jei lauksi, kol būsi pakankamai „geras“, niekada nesijausi pasiruošęs krikštui. Kadangi krikštas nėra tavo išganymo dalis, bet jo simbolis, priimtina būti pakrikštytam pagal Bažnyčios numatytą datą.

Ko turėčiau tikėtis besikrikštydamas?

Krikštijamam žmogui gali būti užduoti keli klausimai, kad įsitikintume, jog jis savo gyvenimą paskyrė sekti Jėzumi. Jam bus pasakyta, kad jis yra krikštijamas Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu. Tai atlikus, jam patars sulaikyti kvėpavimą, kad vanduo nepatektų per nosį, ir jis bus visiškai panardintas (atsilošęs atgal) į vandenį, o tada jam padės atsistoti.

Registruokitės pakrikštyti