Misija

Dabar mes puikiai suprantame, kad ne kiekvienam bus lengva – yra dalykų, sulaikančių žmones, dešimtmečius trukdančių kliūčių, kurios iškyla tarp jų ir Dievo ir kurias nebus lengva nugalėti.

Puikiai suprantame, kad yra siauras kelias, kurį nedaugelis ras, ir platus kelias, kuriuo daugelis eina.

Puikiai suprantame, kad esame pašaukti „imtis savo kryžių KASDIEN ir sekti Kristumi“ ir kad svarbiausia dalis nėra „imtis savo kryžių“, nors tai taip sunku. Žymiai svarbiau tai daryti kasdien.

Taip pat žinome, kad Kristus sakė, jog jums reikės „tapti kaip mažu vaiku siekiant patekti į Karalystę“.

Žinome, jog pats Jėzus sakė, kad Jo jungas švelnus, o Jo našta lengva.

Žinome, kad Jokūbas pasakė Jeruzalėje susirinkusiems lyderiams, jog „neturėtume apsunkinti pagonių, kurie ateina pas Kristų“ pridėdami papildomų taisyklių, kliūčių ir ribų, kurių pats Jėzus nepridėjo.(Apaštalų darbų 15,19)

And so, our prayer and direction and hope is that everyone who calls Journey Church ‘home’ would live in such a way that people would notice the way we live and by observing us they would find it easier to find God and experience Him, by our example.(Ephesians 4:1)

Baznycia, kuri yra kupina malonés ieskanciujy atzvilgiu; kuri isnaudos visas galimybes pasakyti zmogui, kad Dievas jj myli.

Baznycia, kuri yra turtinga gailestingumu; pasiryzusi atverti savo asmeninius ratelius nepazistamiems, kad pamatyty, ka gali nuveikti meilés ir prièmimo galia.

Baznycia, kuri jnirtingai meldziasi ir garbina su uzsidegimu; kuri visiskai pasikliauja §ventaja Dvasia.

Baznycia, kuri gyvena harmoningai ir vienybeje.

Baznycia, kuri suvokia pasiaukojima; kuri moka bet kokia kaina delei Dievo karalystés atèjimo.

Baznycia, kuri turi tokia didele taka, kad jos neimanoma ignoruoti; tai baznya, kurios negalima apibüdinti vien pagal jos pastatus.

Baznycia, kuri zvelgia pirmyn, ne atgal, ne j tai, kas regima, bet j tai, kas yra neregiama.

Baznycia, kuri prima naujaja karta; pasiryzusi lieti Gyvaji Vandenj is niekada nenaudoty indu.

Baznycia, kuri visada ir amzinai yra orientuota i isore, délei ty, kurie juda link amzinybes be Dievo.

TIKSLAI

Nors dauguma bažnyčių turi tą pačią bendrą misiją ir tuos pačius bendrus tikslus, nes šie dalykai mums užrašyti Šventajame Rašte, mūsų bažnyčios vertybės gali visiškai skirtis nuo bažnyčios, esančios kaimynystėje.

Aistringas šlovinimas

Melstis, pasninkauti, duoti, giedoti, klūpėti, lenktis, medituoti, rašyti pastebėjimus, aukoti ir daryti viską, kas verta Dievo. Romiečiams 12,1-2 „Dievo gailestingumu aš prašau jus, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką, – tai jūsų sąmoningas tarnavimas. Ir neprisitaikykite prie šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo protą, kad galėtumėte ištirti, kas yra gera, priimtina ir tobula Dievo valia“.

Autentiška bendruomenė

Įsitraukimas į mažų grupelių gyvenimą ir prasmingą draugystę. Apaštalų darbų 2, 42-44 „Jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokymo, bendravimo, duonos laužymo ir maldų“. „Visi tikintieji laikėsi drauge ir turėjo visa bendra“.

Authentic Community

Becoming involved in small group life and meaningful friendships. Acts 2:42, 44 – “They devoted themselves to the apostles’ teaching and to the fellowship, to the breaking of bread and to prayer.” “All the believers were together and had everything in common.”

Entuziastingas patarnavimas

Mūsų dovanų naudojimas bažnyčiai ir pasauliui. Kolosiečiams 3, 23 „Ir ką tik darytumėte, darykite iš širdies, kaip Viešpačiui, o ne žmonėms“.

Vilties suteikimas

Meldžiamės už galimybę pasidalinti Jėzaus Gerąja naujiena su visais, kuriuos sutinkame. Efeziečiams 1, 17-18 „kad mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Dievas, šlovės Tėvas, duotų jums išminties ir apreiškimo dvasią Jo pažinimui ir apšviestų jūsų širdies akis, kad pažintumėte, kokia yra Jo pašaukimo viltis, kokie Jo palikimo šlovės turtai šventuosiuose“

Offering Hope

Praying for doors of opportunity to share the Good News of Jesus with everyone we see. Ephesians 1:17, 18 – “I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the Spirit of wisdom and revelation, so that you may know Him better. I pray also that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in the saints,”

VERTYBĖS

Susitelkimas į kitus

Mes netenkiname savo asmeninių pageidavimų, nes čia nesame vien tik dėl mūsų pačių. Mes egzistuojame pasauliui. Padarysime viską, kas nėra nuodėmė, kad pasiektume žmones, nepažįstančius Kristaus.

Malonės pripildyti

Daugelio gyvenimo kelionė yra kebli. Mes pasirenkame mylėti visus, kai jie mažiausiai to tikisi ir mažiausiai to nusipelno, nes būtent tai Jėzus padarė dėl mūsų.

Kūrybingi

Esame sukurti pagal Visagalio Kūrėjo paveikslą, todėl mes kuriame, kaip Jis įkvepia. Mes nuosekliai siekiame nepriekaištingumo, vaizduotės idėjas paverčiame realybe.

Aktualūs

Būsime dėmesingi nuolat kintančiai kultūrai ir aplink mus esantiems poreikiams. Mūsų metodai visada keisis; Dievas išlieka tas pats.

Susiję

Mes ne tik spaudžiame rankas, bet ir ištiesiame ranką ir kviečiame žmones dalintis gyvenimu. Priimame, skatiname ir mylime besąlygiškai. Mes esame šeima.

Mes laikomės 16 Pagrindinių Dievo asamblėjos tiesų.