Misija

Dabar mes puikiai suprantame, kad ne kiekvienam bus lengva – yra dalykų, sulaikančių žmones, dešimtmečius trukdančių kliūčių, kurios iškyla tarp jų ir Dievo ir kurias nebus lengva nugalėti.

Puikiai suprantame, kad yra siauras kelias, kurį nedaugelis ras, ir platus kelias, kuriuo daugelis eina.

Puikiai suprantame, kad esame pašaukti „imtis savo kryžių KASDIEN ir sekti Kristumi“ ir kad svarbiausia dalis nėra „imtis savo kryžių“, nors tai taip sunku. Žymiai svarbiau tai daryti kasdien.

Taip pat žinome, kad Kristus sakė, jog jums reikės „tapti kaip mažu vaiku siekiant patekti į Karalystę“.

Žinome, jog pats Jėzus sakė, kad Jo jungas švelnus, o Jo našta lengva.

Žinome, kad Jokūbas pasakė Jeruzalėje susirinkusiems lyderiams, jog „neturėtume apsunkinti pagonių, kurie ateina pas Kristų“ pridėdami papildomų taisyklių, kliūčių ir ribų, kurių pats Jėzus nepridėjo.(Apaštalų darbų 15,19)

And so, our prayer and direction and hope is that everyone who calls Journey Church ‘home’ would live in such a way that people would notice the way we live and by observing us they would find it easier to find God and experience Him, by our example.(Ephesians 4:1)

A church full of grace for those who are searching; that would go to any lengths to tell a person that God loves them.

A church rich in compassion; willing to open their personal circles to once strangers and watch what the power of love and acceptance can do.

A church that prays forcefully and worships passionately; that fully depends on the Holy Spirit.

A church that lives effortlessly in harmony and unity.

A church that understands sacrifice; that pays the necessary price to see God’s Kingdom come.

A church so big in influence that it cannot be ignored, it’s a Church that won’t be defined merely by it’s buildings.

A church that embraces the next generation; willing to pour the Living Water out of vessels they have never drank from.

A church that looks forward, not backward – not to things that are seen, but to things that are unseen.

A church that is forever and always outward-focused, with a heart for those walking toward eternities separated from Christ.

TIKSLAI

Nors dauguma bažnyčių turi tą pačią bendrą misiją ir tuos pačius bendrus tikslus, nes šie dalykai mums užrašyti Šventajame Rašte, mūsų bažnyčios vertybės gali visiškai skirtis nuo bažnyčios, esančios kaimynystėje.

Aistringas šlovinimas

Melstis, pasninkauti, duoti, giedoti, klūpėti, lenktis, medituoti, rašyti pastebėjimus, aukoti ir daryti viską, kas verta Dievo. Romiečiams 12,1-2 „Dievo gailestingumu aš prašau jus, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką, – tai jūsų sąmoningas tarnavimas. Ir neprisitaikykite prie šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo protą, kad galėtumėte ištirti, kas yra gera, priimtina ir tobula Dievo valia“.

Autentiška bendruomenė

Įsitraukimas į mažų grupelių gyvenimą ir prasmingą draugystę. Apaštalų darbų 2, 42-44 „Jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokymo, bendravimo, duonos laužymo ir maldų“. „Visi tikintieji laikėsi drauge ir turėjo visa bendra“.

Autentiška bendruomenė

Įsitraukimas į mažų grupelių gyvenimą ir prasmingą draugystę. Apaštalų darbų 2, 42-44 „Jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokymo, bendravimo, duonos laužymo ir maldų“. „Visi tikintieji laikėsi drauge ir turėjo visa bendra“.

Entuziastingas patarnavimas

Mūsų dovanų naudojimas bažnyčiai ir pasauliui. Kolosiečiams 3, 23 „Ir ką tik darytumėte, darykite iš širdies, kaip Viešpačiui, o ne žmonėms“.

Vilties suteikimas

Meldžiamės už galimybę pasidalinti Jėzaus Gerąja naujiena su visais, kuriuos sutinkame. Efeziečiams 1, 17-18 „kad mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Dievas, šlovės Tėvas, duotų jums išminties ir apreiškimo dvasią Jo pažinimui ir apšviestų jūsų širdies akis, kad pažintumėte, kokia yra Jo pašaukimo viltis, kokie Jo palikimo šlovės turtai šventuosiuose“

Vilties suteikimas

Meldžiamės už galimybę pasidalinti Jėzaus Gerąja naujiena su visais, kuriuos sutinkame. Efeziečiams 1, 17-18 „kad mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Dievas, šlovės Tėvas, duotų jums išminties ir apreiškimo dvasią Jo pažinimui ir apšviestų jūsų širdies akis, kad pažintumėte, kokia yra Jo pašaukimo viltis, kokie Jo palikimo šlovės turtai šventuosiuose“

VERTYBĖS

Susitelkimas į kitus

Mes netenkiname savo asmeninių pageidavimų, nes čia nesame vien tik dėl mūsų pačių. Mes egzistuojame pasauliui. Padarysime viską, kas nėra nuodėmė, kad pasiektume žmones, nepažįstančius Kristaus.

Malonės pripildyti

Daugelio gyvenimo kelionė yra kebli. Mes pasirenkame mylėti visus, kai jie mažiausiai to tikisi ir mažiausiai to nusipelno, nes būtent tai Jėzus padarė dėl mūsų.

Kūrybingi

Esame sukurti pagal Visagalio Kūrėjo paveikslą, todėl mes kuriame, kaip Jis įkvepia. Mes nuosekliai siekiame nepriekaištingumo, vaizduotės idėjas paverčiame realybe.

Aktualūs

Būsime dėmesingi nuolat kintančiai kultūrai ir aplink mus esantiems poreikiams. Mūsų metodai visada keisis; Dievas išlieka tas pats.

Susiję

Mes ne tik spaudžiame rankas, bet ir ištiesiame ranką ir kviečiame žmones dalintis gyvenimu. Priimame, skatiname ir mylime besąlygiškai. Mes esame šeima.

Mes laikomės 16 Pagrindinių Dievo asamblėjos tiesų.