MALDOS PRAŠYMAS / DĖKOJIMAS DIEVUI

Pranešk mums, kaip galime melstis už tave ar garbinti Dievą su tavimi..

Maldos prašymas/dėkojimas Dievui