Journey jaunimo tikslas – kad niekada nesupainiotum savo dabartinės vietos su savo būsima paskirties vieta.

Journey Youth continues to meet every Sunday morning after Church’s worship. Any youth ages 13-16 are invited to join in for fellowship, games and Bible discussions. Please connect with Žymante and Augustas during the service if you are interested. Journey Youth is about GOD, FRIENDS, FUN and YOU!

Sunday after Church Worship

Leader: Žymantė

JOURNEY JAUNIMAS – GALIMYBĖ KALBĖTI APIE DIEVĄ

Tai realus tikro Dievo patyrimas.

JOURNEY JAUNIMAS – GALIMYBĖ SUSIRASTI DRAUGŲ

Smagu kartu leisti laiką ir susirasti naujų draugų.

JOURNEY JAUNIMAS – SMAGUS LAIKAS KARTU.

Kartu žaidžiame, muzikuojame, juokiamės ir kuriame prisiminimus.

JOURNEY JAUNIMAS YRA TAU

Tai vieta, kur gali ateiti ir patirti Dievą, susirasti draugų ir smagiai pabūti.

JOURNEY JAUNIMAS – SMAGUS LAIKAS KARTU.

Kartu žaidžiame, muzikuojame, juokiamės ir kuriame prisiminimus.

JOURNEY JAUNIMAS YRA TAU

Tai vieta, kur gali ateiti ir patirti Dievą, susirasti draugų ir smagiai pabūti.

JOURNEY JAUNIMAS – IEŠKANTIEMS DIEVO, DRAUGŲ IR NORINTIEMS PABŪTI KARTU

Mums nesvarbu, kokią religiją išpažįsti, kaip atrodai, su kuo draugauji ar net kaip sujaukei savo praeitį. Tiesą sakant, visų mūsų, Journey jaunimo, praeitis gana nuodėminga. Mums vilties suteikia tai, kad Dievas mus pakeitė. Norime, kad ir tu patirtumei tą pasikeitimą ir viltį. Norime, jog žinotumei, kad Journey jaunimas yra vieta, kur gali ateiti.