Dešimtinės & Paaukojimai

VšĮ SIAURAS KELIAS

LT69 7300 0101 6267 3440
SWEDBANK
BIC/SWIFT CODE: HABALT22

Journey bažnyčioje mes siekiame būti:

Bažnyčia, kuri supranta pasiaukojimą; jog reikia sumokėti kainą, kad pamatytumėte ateinančią Dievo Karalystę.

Bažnyčia, kuri visada orientuota į kitus, visa širdimi su tais, kurie eina amžinybės link be Kristaus.

Norėdami pasiekti tuos, kurie galbūt eina tolyn nuo Kristaus, turime fondą „Karalystės statytojai“ (Kingdom Builders). Tai mūsų būdas „grąžinti“ atgal mūsų bendruomenei.

Journey bažnyčioje mes prisidedame prie Karalystės statytojų fondo, kad galėtume būti palaiminimu ir pagalba gyvenantiems toje pačioje šalyje, kur yra Journey bažnyčia, ir tiems, kurie gali būti išsibarstę po visą pasaulį.

Tai apima šias sritis: remti bažnyčių steigimą, misijų darbą, kas mėnesį remti misionierius, maitinti benamius, tarnauti vietinėje bendruomenėje, organizuoti lyderių mokymus, mokyti naujus bažnyčios steigėjus, organizuoti renginius, muzikos dienas ir įrengti patalpas norint pradėti naujus darbus arba patobulinti esamas bažnyčios patalpas.

Taigi pažadas duoti Karalystės statytojams šiais metais reiškia tiesiog tai, kad tu tiki, jog tą sumą galėtum skirti iki metų pabaigos. Tai leidžia mums geriau suprasti, kaip planuoti šių metų biudžetą.